Du behöver som regel inte söka tillstånd för att renovera/ändra det du är underhållsansvarig för.
För att undvika missförstånd och för att vara på den säkra sidan föreslår vi ändå att du fyller i en ansökan om renovering.
Kontakta styrelsen och lämna ifylld ansökan. Vi försöker handlägga ansökan så snart som möjligt men räkna med 1-4 veckor. 
Tänk också på att en t ex en ändrad planlösning (genom flytt eller uppbyggnad av nya innerväggar) kräver tillstånd. 

När du ska renovera eller underhålla din lägenhet är det väldigt viktigt att i god tid (minst två veckor innan) kontakta Min Skola.
Skolans elev-verksamhet pågår vardagar mellan 09:00-15:00. Vänligen respektera dessa tider. Oavsett om du bor på våning ett eller sju.
Oljud och buller fortplantar sig väldigt lätt i rör och bjälklag.

Kontaktuppgifter Min Skola: eller gå ner och knacka på för att både informera men också komma
överens om lämpliga tider att genomföra arbetet.

Utöver att informera styrelsen och Min Skola bör du sätta upp information på anslagstavlan i entrén med kontaktuppgifter och
hur länge renoveringen förväntas pågå.

Visa också hänsyn genom att följa våra trivselregler för tider etc. 

Tänk dock på att det måste vara fackmannamässigt gjort. Som medlem har du skyldighet och rätt att underhålla följande:

 • Ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak samt underliggande ytbehandling
 • Icke bärande innerväggar (ej ta bort/göra öppningar)
 • Glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande beslag, handtag, låsanordning, vädringsfilter och
  tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning 
 • Ytterdörrs tillhörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavare
  svarar även för all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida. 
 • Innerdörrar och säkerhetsgrindar 
 • Lister, foder och stuckaturer 
 • Målning av element (samt byte av batteri i termostat, gärna på hösten inför vinterhalvåret)
 • Elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med 
 • Varmvattenberedare 
 • Ledningar för vatten och avlopp för de delar som endast är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrätts-
  havarens lägenhet 
 • Undercentral (jordfelsbrytare) och därifrån utgående el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) i
  lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer 
 • Ventiler och luftinsläpp, dock endast målning 
 • Brandvarnare

Badrum/WC

 • Fuktisolerande skikt till väggar och golv
 • Inredning och belysningsarmaturer
 • Vitvaror och sanitetsporslin dvs vask, toalettstol etc
 • Golvbrunn med tillhörande klämring
 • Rensning av golvbrunn och vattenlås
 • Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning 
 • Kranar och avstängningsventiler 
 • Ventilationsgaller 
 • Handdukstork

Kök

 • Vitvaror
 • Köksfläkt. (Observera att fläktar aldrig får anslutas direkt in i husets ventilation eller ut mot fasaden. Det är alltså inte tillåtet att t ex dra ett spirorör från köksfläkten in i en av husets ventilationskanaler. Husets ventilationssystem klarar inte av det tryck som uppstår och risk finns att ventilationen i hela huset störs eller sätts ur spel).  
 • Rensning av vattenlås
 • Diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • Kranar och avstängningsventiler
 • Målning av gasledningar 

Ovanstående regleras i föreningens stadgar

Föreningens underhållsansvar lägenhet

 • Element och tillhörande termostat (men du som medlem behöver själv byta batteri i termostaten, gärna på hösten inför vinterhalvåret)
 • Ventilationskanaler
 • Målning utsida ytterdörr
 • Utsida på fönsterbågar

Generellt kan man säga att allt annat som ligger utanför lägenhetens väggar är föreningens ansvar.