Fastigheten är försäkrad i Moderna Försäkringar
Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring. Detta innebär alltså att du kan teckna en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna.

OBS! Den egna hemförsäkringen måste du fortfarande ha och den täcker skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh. Den brukar också täcka eventuella extra kostnader för t ex alternativt boende vid en skada i lägenheten. 

Anmäl skada direkt till försäkringsbolag enligt nedan men också till styrelsen via mejl:  

Skadeanmälan
Vid inträffad skada kontakta utan dröjsmål:
Moderna Försäkringar Företag & Industri
FE 380 106 56 Stockholm
Försäkringsnummer: 999991
Tel inom Sverige: 0200 - 21 21 20
Dygnet runt Tel från utlandet: +46 8 562 067 37
Dygnet runt E-post:  

Skadedjur
Vid skada/sanering görs anmälan direkt till ditt lokala Anticimex kontor.
Telefon: 075-245 10 00
Webb: https://www.anticimex.com/sv-SE/formular/kontakt-kundservice/

Vid andrahandsuthyrning
Vissa bolag kräver att du som medlem måste vara skriven på lägenhetens adress för att försäkringen ska gälla. Ring och kontrollera med ditt bolag.
Andrahandsgäster rekommenderas att teckna en egen hemförsäkring.