Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post: 
Analogpost:
BRF Rekryten 4
Gyllenstiernsgatan 18, nb
115 26  Stockholm

 

Ordförande
Patrik Anderson

   

Kassör
Jonas Högström
      

Sekreterare
Per Arne Ström

 

Tekniskt ansvarig
Pär Arvidsson
 

Hållbarhetsansvar
Kristina Brunfelt

 

Suppleant
Caroline Tillquist